Wednesday, January 16, 2008

Ca Dao Viet Nam

1) Trẻ cậy cha, già cậy con.

2) Chim có tổ người có tông.

3) Hiếu để hơn lễ bái

4) Trẻ cậy cha, già cậy con.

5) Cha mẹ sinh con, Trời sinh tính.

6) Con hơn cha là nhà có phúc.

7) Phú quí sinh lễ nghĩa,
Bần tiện sinh đạo tặc.

8) Chiều chiều ra đứng bờ ao,
Nhớ về quê mẹ ruột đau chín chiều.

9) Con người có tổ có tông,
Như cây có cội, như sông có nguồn.

10) Cây xanh thì lá cũng xanh,
Cha mẹ hiền lành để đức cho con.

11) Có cha có mẹ thì hơn
Không cha không mẹ như đờn đứt dây

12) Còn cha gót đỏ như son,
Một mai cha chết, gót con như chàm

13) Mẹ già ở chốn lều tranh
Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con
Cá không ăn muối cá ươn
Con cãi cho mẹ trăm đường con hư

14) Trâu heo khi chết tế ruồi
Chẳng bằng khi sống ngọt bùi còn hơn

15) Ai về tôi gởi đôi giày,
Phòng khi mưa gió để thầy mẹ đi.

16) Ăn chanh ngồi gốc cây chanh,
Bác mẹ gả ép cho anh học trò.

17) Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chưo hiếu mới là đạo con.

18) Con biết nói, mẹ sói đầu.

19) Ðàn ông đi biển có đôi,
Ðàn bà ‘đi biển’ mồ côi một mình

20) Ngày đêm mẹ ẵm, mẹ bồng,
Bên ướt mẹ nằm, bên ráo cho con.

21) Miếng ăn miếng mặc mẹ lo,
Làm sao con được ấm no mẹ mừng.

22) Gió mùa thu mẹ ru con ngủ,
Năm canh chày thức đủ năm canh.

23) Cũng vì con chính vì con,
Mỗi ngày mẹ một gầy mòn tấm thân.

24) Mồ côi cha ăn cơm với cá,
Mồ côi mẹ liếm lá ngoài đường.

25) Mấy đời bánh đúc có xương,
Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng.

26) Chiều hôm mới trở về nhà,
Tiền xe dành để mua quà cho con.

27) Mai mốt thiếp có xa chàng,
Ðôi bông thiếp trả, con chàng thiếp xin.

28) Mẹ già tóc bạc pha sương,
Vì con dầu dãi trăm đường đắng cay.

29) Con ơi, muốn nên thân người,
Lắng tai nghe lấy những lời mẹ khuyên.

30) Ai rằng công mẹ bằng non,
Thực ra công mẹ lại còn lớn hơn.

31) Ví dầu cầu ván đóng đinh,
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi.
Khó đi mẹ dắt con đi,
Con đi trường học, mẹ đi trường đời.

32) Cái nết đánh chết cái đẹp.

33) Chồng ta áo rách ta thương,
Chồng người áo gấm xông hương mặc người.

34) Khi thương quán cũng như nhà,
Lều tranh có nghĩa hơn tòa ngói xây.

35) Ðốn cây ai nỡ dứt chồi,
Ðạo chồng nghĩa vợ giận rồi lại thương.

36) Anh đi đường ấy xa xa,
Ðể em ôm bóng trăng tà năm canh.

37) Nước non một gánh chung tình,
Nhớ ai ai có nhớ mình hay chăng.

38) Thuận vợ thuận chồng, tát bể Ðông cũng cạn.

39) Phu thê trọng nghĩa tương phùng,
Chăn loan, gối quế, rắp lòng chờ ai .

40) Râu tôm nấu với ruột bầu,
Chồng chan, vợ húp gật đầu khen ngon.

41) Có cha mẹ mới có ta,
Làm nên là bởi mẹ cha vun trồng.

42) Có nghèo mới biết con hiếu,
Có thiếu mới biết bạn hiền.

43) Cá không ăn muối cá ươn,
Con cãi cha mẹ trăm đường con hư

44) Gái mà chi, trai mà chi,
Sinh ra có nghĩa có nghì là hơn.

45) Nhà nghèo, mới hay con thảo,
Nước loạn mới rõ tôi trung.

46) Yêu nhau lắm cắn nhau đau

47) Anh em như thể tay chân

48) Chị ngã thì em lại nâng,
Chớ đừng chị ngã, em bưng miệng cười.

49) Máu chảy ruột mềm.

50) Môi hở răng lạnh.

51) Tay đứt, ruột xót.

52) Con chị cõng con em.

53) Tre non dễ uốn.

54) Cha truyền, con nối

55) Con út trút gia tài.

56) Trẻ cậy cha, già cậy con.

57) Con có cha như nhà có nóc,
Con không cha như nòng nọc đứt đuôi.

58) Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể,
Con nuôi cha mẹ con kể từng ngày.

59) Mật ngọt chết ruồi

60) Có chí thì nên.

61) Của ít, lòng nhiều.

62) Miệng ăn, núi lở.

63) Nhất quỉ, nhì ma,
Thứ ba học trò.

64) Tham thì thâm.

65) Lá rụng về cội.

66) Nước chẩy đá mòn.

67) Góp gió thành bão.

68) Chở củi về rừng.

69) Lá lành đùm lá rách.

70) Cái khó bó cái khôn.

71) Ăn cây nào rào cây nấỵ

72) Nén bạc đâm toạc tờ giấy.

73) Mạnh vì gạo, bạo vì tiền.

74) Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa!

75) Bôn ba, không qua số trời.

76) Sai một ly, đi một dặm.

77) Kiến tha lâu cũng đầy tổ.

78) Lùi một bước tiến ba bước.

79) Thất bại là mẹ thành công.

80) Bói ra ma quét nhà ra rác.

81) Có thực mới vực được đạo.

82) Tránh voi chẳng xấu mặt nào.

83) Của một đồng, công một nén.

84) Ăn trông nồi, ngồi trông hướng.

85) Bán anh em xa mua láng giềng gần.
Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

86) Giặc đến nhà đàn bà phải đánh.

87) Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm.

88) Ðược làm vua, thua làm giặc!

89) Ðổi bát mồ-hôi, lấy bát cơm!

90) Con nhà lính, tính nhà quan.

91) Giầu nhờ bạn, sang nhờ vợ.

92) Giầu đổi bạn, sang đổi vợ!

93) Một nụ cười bằng thang thuốc bổ

94) Cây muốn lặng gió chẳng đừng.

95) Con muốn nuôi cha mẹ đao khuất.

96) Học ăn học nói,
Học gói học mở.

97) Có phước làm quan,
Có gan làm giầu.

98) Còn thuyền còn chèo,
Còn nước còn tát.

99) Nhà khó cậy vợ hiền,
Nước loạn nhờ tướng giỏi.

100) Nhà nghèo, mới hay con thảo,
Nước loạn mới roo tôi trung.

101) Của rẻ là của ôi,
Của đầy nồi là của không ngon.

102) Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

103) Ði với bụt mặc áo cà sa,
Ði với ma mặc áo giấy.

104) Học mà không nghĩ là lầm,
Nghĩ mà không học là nguy.

105) Tháng năm chưa nằm đao sáng,
Tháng mười chưa cười đao tối.

106) Ta về ta tắm ao ta,
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.

107) Lời nói không mất tiền mua,
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

108) Ðao mang tiếng ở trong trời đất ,
Phải có danh gì với núi sông.

109) Bầu ơi thương lấy bí cùng,
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

110) Ai về Bình Ðịnh mà coi,
Ðàn bà con gái cầm roi đi quyền.

111) Ăn buổi gioa, loa buổi cày ,
Một ngày ăn gioa, ba ngày hút nước.

112) Ai ơi đừng chóng chớ chầy,
Có công mài sắt, có ngày nên kim.

113) Ai đem con sáo sang sông,
Ðể cho con sáo xổ lồng nó bay.

114) Ai ơi bưng bát cơm đầy,
Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần.

115) Ăn, thì ăn những miếng ngon,
Làm thì chọn việc cỏn con mà làm.

116) Có hèn cũng ngựa nhà quan,
Kiều khấu rách nát hồng nhan vẫn còn.

117) Chim quyên xuống đất ăn trùn,
Anh hùng lỡ vận lên nguồn đốt than.

118) Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Người trong một nước phải thương nhau cùng.

119) Cười người chớ vội cười lâu,
Cười người hôm trước hôm sau người cười.

120) Còn duyên kẻ đón người đưa,
Hết duyên đi sớm về trưa một mình.

121) Ðêm đêm đốt đỉnh hương trầm,
Khói lên nghi ngút âm thầm nhớ quê.

122) Ai ơi chớ lấy học trò,
Dài lưng tốn vải, ăn no lại nằm.

123) Anh này số phận ra trò,
Về nhà, cả cạo, cả mò trong niêu.

124) Bà còng đi chợ trời mưa,
Cái tôm cái tép đi đưa bà còng.

125) Mồ côi cha ăn cơm với cá,
Mồ côi mẹ liếm lá ngoài đường.

126) Mấy đời bánh đúc có xương,
Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng.

127) Bắc thang lên hỏi ông Trời,
Ðem tiền cho gái có đòi được không ?

128) Dẫu xây chín bậc phù đồ,
Không bằng làm phước cứu cho một người.

129) Buổi chợ đông, con cá hồng, chê lạt,
Buổi chợ tàn, con tép bạc cuong phải mua.

130) Kẻ xa xí thì giàu có mà tiêu dùng vẫn thiếu,
Người cần kiệm thì nghèo mà chi tiêu vẫn có thừa.

131) Ðừng ham giành giựt của tiền,
Người hung hay gọi kẻ hiền là ngu.

132) Phật Tây phương thật quá xa xăm,
Phải tìm kiếm ở trong trí tuệ.

133) Trên cao đã có thánh tri,
Người nhân nghĩa chẳng hàn vi bao giờ.

134) Chỉ đâu mà buộc ngang trời,
Tay đâu mà đậy miệng người thế gian.

135) Sa chân bước xuống ruộng dưa,
Dầu ngay cho chết cũng ngờ rằng gian.

136) Cẩu thả trong các bổn phận nhỏ,
Là dọn đường cho các loai lầm to.

137) Khôn ngoan đối đáp người ngoài,
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.

138) Chuyện đời nghĩ cũng nực cười,
Một con cá lội mấy người buông câu.

139) Khi ăn thì phải lựa mùi,
Khi nói thì phải lựa lời chớ sai.

140) Lời lành cửa Phật truyền soi,
Ðọc qua suy nghiệm xét coi chánh tà.

141) Không có đàn bà xấu,
Chỉ có đàn bà không biết làm cho mình trở thành quyến rũ mà thôi.

142) Thức lâu mới biết đêm dài,
Ở lâu mới biết là người có nhân.

143) Thử đem ngọc tốt ra bùn,
Ngọc kia vẫn trắng luôn luôn chẳng mờ.

144) Xa xôi em chớ ngại ngùng,
Xa người, xa tiếng nhưng lòng không xa.

145) Khổ đà đi đến như tên,
Ráng lo tu niệm tìm nền Vinh Hoa.

146) Khôn ngoan đến cửa quan mới biết,
Giàu có ba mươi tết mới hay.

147) Cây khô xuống nước cũng khô,
Phận nghèo đi tới chỗ mô cũng nghèo.

148) Gia đình trên thuận dưới hoà,
Quý hơn tiền của ngọc ngà muôn xe.

149) Khi vui thì vỗ tay vào,
Ðến khi hoạn nạn thì nào thấy ai.

150) Lời lành của Phật truyền soi,
Ðọc qua suy nghiệm xét coi chánh tà.

151) Tất cả hoa quý trên đời,
Không rực rỡ bằng nụ cười của Mẹ.

152) Làm trai quyết chí tang bồng,
Sao cho tỏ mặt anh hùng mới cam.

153) Nước giữa đồng chê trong chê đục,
Vũng trâu đầm hì hục khen ngon.

154) Cây cao thì gió càng lay,
Càng cao danh vọng, càng dày gian nan.

155) Hoa thơm nhờ hương nhụy,
Người có giá trị nhờ đạo đức tác phong.

156) Càng thắm thì lại càng phai,
Thoang thoảng hoa lài, càng được thơm lâu

157) Ở nhà nhất mẹ, nhì con,
Ra đường, chán vạn kẻ dòn hơn ai!

158) Nước lạnh phải đến giếng,
Nước nóng phải hâm sôi

159) Bộ binh, bộ hộ, bộ hình,
Ba bộ đồng tình, bóp vú con tôi.

160) Có chí thì nên.

161) Năng nói năng vấp.
Trên kính dưới nhường.

162) Ðói cho sạch, rách cho thơm.

163) Giấy rách phải giữ lấy lề.

164) Có học phải có hành.

165) Chết trong hơn sống đục.

166) Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

167) Lấy của che thân,
Ðừng lấy thân che của

168) Kiến tha lâu cũng đầy tổ.

169) Ở chọn nơi, chơi chọn bạn.

170) No mất ngon, giận mất khôn.

171) Ðừng nên trọng của hơn người.
Học thầy chẳng tầy học bạn.

172) Tiền bạc như nước thủy triều.

173) Của phù vân không chân mà chạy.

174) Của rề rề, không bằng một nghề trong taỵ.

175) Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời.

176) Tín Phật đãi nhân, nhân kính trọng.
Chớ thấy sóng cả mà ngao tay chèo.

177) Lửa thử vàng, gian nan thử đức.

178) Vỏ quít dầy có móng tay nhọn.

179) Ði một đàng học một sàng khôn.

180) Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

181) Miếng ngon nhớ lâu, lời đau nhớ đời.

182) Người đi đầu cúi vai vùng,
Trong dạ độc hiểm chớ cùng thâm giao.

183) Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
Ăn mặn nói ngay hơn ăn chay nói dối

184) Thương nhau lắm, cắn nhau đau

185) Nói trăm thước không bằng bước một gang.

186) Ghét của nào trời trao của đó.

187) Uống nước nhớ kẻ đào giếng.

188) Biết thì thưa thốt,
Không biết thì dựa cột mà nghe

189) Dù xây chín bậc phù đồ,
Không bằng làm phúc cứu cho một người

190) Non cao cũng có đường trèo,
Ðường dầu hiểm nghèo cũng có lối đi

191) Thương thì quả ấu cũng tròn,
Không thương thì bồ hòn cũng méo

192) Chim khôn lựa cây mà đậu
Người khôn kết nghĩa bạn hiền

193) Làm trai chí ở cho bền
Ðừng lo muộn vợ, chớ phiền muộn con

194) Ðạo đời hai lẽ nào hơn
Con người quân tử chớ sờn dạ tu

195) Có người làm ác nhãn tiền
Mau thì mình chịu, lâu thì cháu con

196) Khoan hòa mà chẳng kiêu căng
Tiếng người quân tử vang lừng gần xa

197) Ðừng nói học ngày nay chẳng gấp
Ðợi ngày mai học tập cuong xong

198) Hoa thơm mất nhụy đi rồi
Còn thơm đâu nữa mà người ước ao

199) Ðường tu nếu gặp chơn sư dạy
Một kiếp gia công ắt được thành

200) Lời thánh hiền để lại biết bao
Sao trai gái chẳng coi mà sửa

201) Thương ai bằng mẹ thương con
Nhớ ai bằng gái còn son nhớ chồng

202) Giúp đời đừng đợi trả ơn
Miễn tròn bổn phận hay hơn bạc vàng

203) Tu là sửa đổi tinh thần
Tu cho giải thoát được thân thanh nhàn

204) Cơm ăn mỗi bửa một lưng
Hơi đâu mà giận người dưng thêm phiền

205) Tín Phật đãi nhân, nhân kính trọng
Tự khi khi nhân sự vô thành

206) Ôi ! Cả sang hèn chẳng ai thong thả
Sao nhân sanh cứ mãi đắm say

207) Bây giờ chưa biết vàng thau
Ðời sau kính trọng người cao tu hành

208) Lòng của trời siêu vi huyền ảo
Lòng con người điên đảo ngả nghiêng

209) Tiên, Phật thường khuyên tu giải thoát
Dọn mình trở lại cảng tiêu dao

210) Tuy tu hành chịu chữ nghèo nàn
Sau đắc đạo gặp điều cao quý

211) Trời nào có phụ ai đâu
Hay làm thì giàu có chí thì nên

212) Ai thương ai ghét mặc tình
Phận mình cứ giữ tâm mình thật ngay

213) Dương trần phải ráng làm hiền
Ðừng trọng bạc tiền bỏ nghĩa bỏ nhân

214) Một lời hưng thịnh quốc gia
Một lời nói quấy nước nhà suy vong

215) Gặp tay kiếm khách âu bàn kiếm
Chẳng phải thi nhân chớ tặng thi

216) Học cao không muốn tranh giành
Những người học ít ưa sanh sự phiền

217) Làm gì nên nghĩ trước, nói phải dò việc sau
Ðức thường giữ vững được, hứa hẹn chẳng sai đâu

218) Trời xanh con nước cũng xanh
Ðố ai biết được nhân tình éo le

219) Khi tu đừng giận chớ hờn
Ðể tâm thanh tịnh cho hồn thoát siêu

220) Trứng rồng lại nở ra rồng
Liu điu lại nở ra dòng liu điu

221) Lòng người mới thật hiểm sâu,
Chỉ trong gang tấc biết đâu mà lường.

222) Sông sâu còn có kẻ dò,
Lòng người nham hiểm ai đo cho cùng.

223) Sông sâu sào ngắn khôn dò,
Người khôn ít nói khó đo tấc lòng.

224) Thay quần thay áo, thay hơi
Thay dáng, thay dấp nhưng người không thay

225) Tóc quăn chải lược đồi mồi,
Chải đứng, chải ngồi quăn vẫn hoàn quăn.

226) Lúc nghèo thì chẳng ai nhìn,
Ðến khi đỗ trạng chín nghìn anh em.

227) Còn tiền kẻ rước người mời,
Hết tiền chẳng thấy một người nào ưa.

228) Loa miệng thì nói nam mô,
Trong lòng thì đựng một bồ dao găm.

229) Làm người suy chính, xét xa,
Cho tường gốc ngọn cho ra vắn dài.

230) Xin đừng ghẹo gái có chồng
Cũng đừng phá hoại vợ chồng người ta

231) Trời nào có phụ ai đâu
Hay làm thì giàu có chí thì nên

232) Nước lã mà vỗ nên hồ
Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan

233) Có cha mẹ mới có ta
Làm nên là bởi mẹ cha vun trồng

234) Học cao không muốn tranh giành
Những người học ít ưa sanh sự phiền

235) Lời thật mất lòng.

236) Gần lửa, rát mặt.

237) Ai làm nấy chịu.

238) Chợ có lề, quê có thói

239) Nhịn miệng đãi khách.

240) Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

241) Ði hỏi già, về nhà hỏi trẻ.

242) Buôn có bạn, bán có phường.

243) Nói có sách mách có chứng.

244) Một sự nhịn là chín sự lành.

245) Khó nhịn miệng, mồ côi nhịn lời

246) Ðường mòn nhân nghĩa không mòn.

247) Con sâu làm rầu nồi canh.

248) Một điều nhịn, chín điều lành.

249) Giọt máu đào hơn ao nước lã.

250) Nhập gia tùy tục,
Nhập giang tùy khúc.

251) Biết người biết ta
Trăm trận trăm thắng.

252) Xin đừng ghẹo gái có chồng
Cũng đừng phá hoại vợ chồng người ta

253) Ơn ai một chút dễ quên,
Oán ai một chút để bên dạ này.

254) Trứng rồng lại nở ra rồng
Liu điu lại nở ra dòng liu điu

255) Ðo sông đo bể khó đo lòng người.

256) Ði một ngày đàng, học một sàng khôn.

257) Trâu ta ăn cỏ đồng ta
Tuy rằng cỏ cụt nhưng mà cỏ thơm.

258) Thức đêm mới biết đêm dài,
Ở lâu mới biết con người phải chăng.

259) Ai ơi chớ vội cười nhau,
Cười người hôm trước hôm sau người cười

260) Khó giúp nhau mới thảo

261) Có nghèo mới biết con hiếu,
Có thiếu mới biết bạn hiền.

262) Bỏ thì thương, vương thì tội !

263) Anh đi đường ấy xa xa,
Ðể em ôm bóng trăng tà năm canh.

264) Nước non một gánh chung tình,
Nhớ ai ai có nhớ mình hay chăng?

265) Bến em có gốc dừa tơ,
Ðêm trăng em đứng em chờ đợi ai.

266) Chàng về để áo lại đây,
Phòng khi em nhớ, cầm tay đỡ buồn.

267) Thương nhau mấy núi cũng trèo,
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.

268) Bắc thang lên hái hoa vàng,
Vì ai cho thiếp biết chàng từ đây!

269) Chẳng tham vựa lúa anh đầy,
Tham năm ba chữ cho tầy thế gian.

270) Yêu nhau chẳng quản lầm than,
Mấy sông cũng lội, mấy ngàn cũng qua.

271) Nhớ ai bổi hổi bồi hồi,
Như đứng đống lửa, như ngồi đống than !

272) Ai về ai ở mặc ai,
Thiếp như sầu đượm thắp hoài năm canh.

273) Ðêm đêm tưởng dạng Ngân-hà,
Bóng sao tinh đẩu đao ba năm tròn,
Ðá mòn nhưng dạ chẳng mòn,
Tào-khê nước chảy lòng còn trơ trơ

274) Cô kia cắt cỏ một mình,
Cho anh cắt với chung tình làm đôi.
Cô còn cắt nữa hay thôi,
Cho anh cắt với làm đôi vợ chồng.

275) Ai đi đâu đấy hỡi ai ?
Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm.
Tìm em như thể tìm chim,
Chim bay biển Bắc, đi tìm biển Ðông.

276) Cha mẹ anh có đánh quằn đánh quại,
Bắt anh ra treo tại nhành dương.
Biểu từ ai, anh từ đặng,
Chớ biểu anh từ người thương, anh không từ.

277) Yêu nhau thì ném miếng trầu,
Ghét nhau ném đá vỡ đầu nhau ra.
Yêu nhau cau bổ làm ba,
Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười.

278) Anh đã có vợ hay chưa
Mà anh ăn nói gió đưa ngọt ngào
Mẹ già anh ở nơi nao
Ðể em tìm vào hầu hạ thay anh

279) Ðường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông
Nguyễn Bá Học

280) Thà làm quỷ nước Nam, còn hơn làm vua đất Bắc
Trần Bình Trọng

281) Yêu giống nòi mình lầm than mãi rồi
Yêu khiến lòng chẳng biết sao nguôi
Du Ca

282) Cái vòng danh lợi cong cong,
Kẻ hòng ra khỏi, người mong bước vào.

283) Sự đời nghĩ cũng nực cười :
Một con cá lội, mấy người buông câu.

284) Tiên học lễ, hậu học văn.
(Trước học lễ, nghĩa; sau mới học văn-chương).

285) Huynh đệ như thủ túc.
(Anh em như chân tay)

286) Ðại phú do Thiên, tiểu phú do cần.
(Giầu to do Trời, giầu nhỏ do cần-kiệm).

287) Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên.
(Con người mưu toan, Trời định sự thành, bại).

288) Nam thực như hổ, nữ thực như miêu.
(Con trai ăn như hổ, con gái ăn như mèo.

289) Tiểu bất nhẫn tất loạn đại mưu
(Không nhịn việc nhỏ thì loạn mưu to).

290) Thượng bất chính, hạ tắc loạn.
(Trên không ngay thẳng, dưới sẽ làm bậy.

291) Thiên bất dung gian.
(Trời không tha kẻ làm bậy.)

292) Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí.
(Việc lành không đến hai lần, việc dữ không đến một mình.)

293) Tri túc đãi túc, hà thời túc,
Tri nhàn đãi nhàn, hà thời nhàn.
(Biết thế nào là đủ, thì sẽ thấy đủ,
Biết thế nào là nhàn, thì sẽ thấy nhàn.)

294) Hổ phụ sinh hổ tử.
(Cha là cọp, sinh con là cọp.)

No comments: