Wednesday, February 20, 2008

Sáu cách để biến mong muốn thành vàng (trích “bí quyết làm giàu “)


Phương pháp giúp cho lòng mong muốn giàu có , có thể có chuyển thành tiền bạc , gồm sáu bước thực tế sau đây :
Một là: Hãy định trong tâm trí đúng số tiền bạn muốn có.Không phải chỉ nói suông “ Tôi muốn có thật nhiều tiền “ là đủ.Phải nói rõ số tiền bao nhiêu ?
Hai là: xác định rõ bạn sẽ cho lại cái gì để đánh đổi số tiền đó.
Thứ ba : Hãy xác định một thời điểm nhất định mà bạn định có số tiền đó.
Thứ tư là: Hãy lập một chương trình nhất định để thực hiện lòng ham muốn của bạn và bắt đầu ngay lập tức dù bạn đã sẵn sàng hay chưa để thực hiện chương trình đó.
Thứ năm : Viết rõ ràng trên giấy số tiền mà bạn định có , ghi rõ giới hạn chót để có số tiền đó và mô tả rõ ràng kế họach theo đó bạn có thể kếm được tiền .
Thứ sáu : Đọc to bản viết đó một ngày hai lần , một vào buổi tối trước khi đi ngủ , một vào buổi sáng khi thức dậy . Khi đọc – hãy thấy và cảm nhận và tin tưởng rằng b ạn đã làm chủ được số tiền đó.Điều quan trọng là theo đúng những lời chỉ dẫn trong sáu bước này . Và quan trọng nhất là phải tuân thủ theo diều chỉ dẫn ở đọan sáu rằng không thể nào “tự mình coi như đã có số tiền “ khi chưa thật sự có nó. Đây là lúc sự mong muốn nồng cháy đến để giúp đỡ bạn ..
Nếu bạn thật sự và thiết tha muốn có tiền thì sự muốn của bạn phải trở thành một ám ảnh ; bạn sẽ không khó tự thuyết phục mình là sẽ có tiền .
Mục tiêu là muốn có tiền , nên bạn sẽ dễ thuyết phục mình là có tiền .

No comments: