Wednesday, February 20, 2008

Công thức tự tin

Công thức tự tin
Một: tôi biết tôi có khả năng đạt được mục đích đã định cho đời tôi .Vậy tôi quyết chí kiên trì , hành động liên tục để đạt đựợc mục tiêu và bây giờ tôi hứa sẽ hành động .
Hai : tôi nhận thức rằng những ý nghĩ chủ lực của chí óc tôi sẽ phát sinh ra hành động và từ từ chuyển biến thành thực tế ; vậy tôi sẽ tập trung tư tưởng mỗi ngày 30 phút vào nhân vật mà tôi muốn trở thành và do đó tạo ra trong tâm trí tôi một hình ảnh rõ nét …
Ba: qua nguyên tắc tự kỷ ám thị tôi biết rằng bất cứ mong muốn nào mà tôi kiên trì giữ trong đầu óc cũng cuối cùng sẽ tìm cách biểu lộ qua các phương tiện thực tế nhằm đạt mục tiêu . Vậy tôi sẽ để ra mỗi ngày 10 phút để tự buộc tôi phải phát triển lòng tự tin .
Bốn : tôi đã viết ra rõ ràng mục đích chính yếu của cuộc đời và tôi sẽ không bao giờ ngừng cố gắng cho tới khi tôi luyện đủ lòang tự tin để đạt được mục đích ấy .
Năm : tôi hòan tòan nhận thức rằng tiền tài họặc địa vị đều không thể lâu dài nếu không được xây trên một chân lý và công bằng ; do đó, tôi không tham gia vào thương vụ nào không đem lại lợi ích cho mọi người có liên quan .Tôi sẽ thành công bằang cách thu hút về cho tôi sức mạnh mà tôi muốn sử dụng và thu hút cộng tác với người khác .Tôi sẽ thuyết phục người khác giúp tôi vì tôi sẵn sàng phục vụ những người khác . Tôi xóa bỏ hận thù , ganh tỵ ghen tuông , ích kỷ và nhạo báng bằng cách phát huy tình yêu thương nhân lọai vì tôi hiểu rằng một thái độ tiêu cực độ tiêu cực với kẻ khác sẽ không bao giờ có thể thành công đến cho tôi .
Tôi sẽ làm cho người khác tin tôi vì tôi sẵn sàng tin họ và tự tin tôi .
Tôi sẽ kí tên vào cônt thức này , ghi nhớ nó và đọc to nó mỗi ngày một lần , thực tình tin rằng nó sẽ từ từ ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành động để tôi trở thành một người tự lực và thành công
Đằng sau công thức này có một định luật thiên nhiên mà chưa người nào có thể giải thích được .Đặt tên cho công thức này quả là không quan trọng .Điều quan trọng là nó đem lại vinh quang và thành công cho nhân lọai , nếu nó dược sử dụng một cách xây dựng . Ngược lại , nếu được sử dụng một cách phá họai thì nó dễ dàng gây tác hại ….
Từ đó ta có thể rút ra một chân lý có ý nghĩa là: những kẻ thất bại trên đường đời và kết thúc cuộc đời trong sự nghèo hèn , khốn khổ và đau buồn đều là người đã áp dụng một cách tiêu cực các nguyên tắc về tự kỷ áp thị

No comments: