Wednesday, February 20, 2008

làm giàu trong suy nghĩ trích " quyết chí làm giàu

“Nếu bạn nghĩ rằng mình thua thì bạn thua
Nếu bạn nghĩ rằng bạn không dám thì bạn không dám
Nếu bạn muốn thắng nhưng bạn nghĩ rằng mình không thể được
Thì chắc chắn bạn sẽ không thể thắng được “

“ Nếu bạn nghĩ rằng mình thua , thì bạn thua “
Vì trên thế giới , ta thấy rằng ,
Thành công bắt đầu bằng ý chí của con người
Tất cả ở trong trạng thái tin thần ..
Nếu bạn nghĩ rằng mình bị vượt qua , thì bạn bị…
Bạn phải nghĩ cao để vươn lên .
Bạn phải tự tin mình
Rồi mới chiếm được phần thưởng .
Cuộc đấu tranh ở đời không phải luôn luôn
Dành cho người khỏe hơn hay nhanh hơn ,
Nhưng sớm hay muộn người thắng
Vẫn Là Người Rằng Mình Có Thể !....

No comments: